รู้จักคอมพิวเตอร์

การใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกต้อง

กำเนิดคอมพิวเตอร์

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

Advertisements

ปฏิทินกิจกรรมงาน

ด่วน ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนออนไลน์ได้แล้วค่ะ
และทำแบบทดสอบหลังเรียนออนไลน์ต่อด้วยนะคะ

แบบทดสอบก่อนเรียน(Pretest)ออนไลน์
ให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมต่อไปนี้
1.  ศึกษาใบความรู้จนถึงเรื่องสุดท้่าย
2.  ปฏิบัติตามภาระงานให้ครบทุกภาระงาน
3.  ส่งงานให้ครู

ตัวอย่่างกรอบรูปสวยๆ  เป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกคนทำให้สวยกว่านี้นะคะ